+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, obejmujące między innymi przygotowywanie umów o pracę i umów o zakazie konkurencji dla pracowników wszystkich szczebli, przygotowywanie projektów wewnętrznych regulaminów pracy, wynagradzania i innych, układów zbiorowych i umów z nimi związanych pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi.

Kancelaria reprezentuje również pracodawców i pracowników w sporach sądowych, a także ubezpieczonych w sporach z ZUS-em.