+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Zastępstwo prawne

przed sądami i organami administracji
Oferta zastępstwa prawnego

Zastępstwo prawne

przed sądami i organami administracji

Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, organami ścigania oraz innymi instytucjami.

Kancelaria w ramach usługi zastępstwa procesowego świadczy kompleksowe usługi, obejmujące zarówno sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania (pozwy, wnioski, pisma procesowe, zażalenia, skargi, itp.), jak i uczestnictwo w rozprawach oraz bieżącą obsługę i doradztwo prawne w ramach danego zlecenia.

Poza reprezentowaniem w postępowaniach sądowych (procesowych i nieprocesowych) oraz administracyjnych Kancelaria oferuje zastępstwo pozasądowe, obejmujące w szczególności reprezentowanie Klienta przed podmiotami i instytucjami (np. w kontaktach z kontrahentami).

Kancelaria oferuje  w szczególności usługi w zakresie zastępstwa procesowego:

  • w szeroko rozumianych postępowaniach gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem postępowań przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym
  • przed organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniach egzekucyjnych przed organami egzekucyjnymi oraz w trybie skargi na czynności organu egzekucyjnego/komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego.