+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów. Dotyczy to w szczególności kwestii oceny umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzyka występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych. Zapewniamy m.in. obsługę prawną związaną z prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowania sądowego w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Ponadto z zakresu prawa konsumenckiego świadczymy następujące usługi:

  • reprezentowanie przedsiębiorców i konsumentów w sporach;
  • analiza roszczeń konsumenta w sporze z przedsiębiorcą;
  • opiniowanie umów i regulaminów pod kątem zgodności z prawem konsumenckim.