+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Dla przedsiębiorców

Oferta dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się stałą obsługą prawną:

 • małych przedsiębiorców
 • średnich przedsiębiorców
 • dużych przedsiębiorców

w tym m.in.: spółek, fundacji, podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zapewniamy kompleksowy nadzór prawny prowadzonej przez Klienta działalności. Pomoc prawną świadczymy mailowo, telefonicznie, w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Klienta – w zależności od potrzeb. Oferujemy profesjonalną pomoc w tworzeniu, przeobrażaniu oraz likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych. Ponadto specjalizujemy się w obsłudze prawnej zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy. Zapewniamy doradztwo prawne dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów z możliwością prowadzenia obsługi prawnej bezpośrednio w Państwa firmie.

W zakres obsługi prawnej przedsiębiorców wchodzi w szczególności:

 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w tym m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, statutów i regulaminów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu spółek handlowych oraz innych podmiotów gospodarczych;
 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów, dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.;
 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji;
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji i reprezentowanie spółki przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (świadczenia usług drogą elektroniczną, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń);
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klienta z wybranych dziedzin prawa, dopasowanych do profilu jego działalności;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;
 • windykacja wierzytelności.