+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego;
  • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzanie umów spółek;
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej;
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek;
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek;
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji;
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych, w tym poręczeń, gwarancji i weksli;
  • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.