+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej w domenie sandurski.eu (dalej „strona internetowa”) jest radca prawny Przemysław Sandurski – prowadzący działalność pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Sandurski z siedzibą w Brzegu (49-300) przy ul. Powstańców Śląskich nr 6, prowadzący działalność w oparciu o wpis na listę radców prawnych OIRP w Opolu pod numerem OP-987 oraz wpis do CEIDG, NIP: 747-127-03-93 (zwany dalej „Kancelarią”).
 2. Żaden z artykułów zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną.
 3. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny.
 4. Kancelaria podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie internetowej informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych.
 5. Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź ocenę wykładni przepisów prawa i nie mogą być uznane za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.
 6. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach. W razie zamiaru praktycznego zastosowania podanych na stronie internetowej informacji należy skontaktować się z Kancelarią celem potwierdzenia aktualności zamieszczonych informacji oraz prawidłowego ich zrozumienia.
 7. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się mailowo, telefonicznie bądź osobiście z Kancelarią.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania wszelkich materiałów umieszczonych na stronie jaki i samej strony internetowej lub jej części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.
 3. W przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie internetowej konieczne jest każdorazowe podani źródła i autorstwa cytowanych utworów.

Poufność

 1. Treść wszystkich wiadomości (wraz z załącznikami) wysyłanych z Kancelarii do Klientów jest poufna i objęta zakazem jej ujawniania, a osobą uprawnioną do zapoznania się z nią jest jedynie adresat wiadomości.
 2. Jeśli czytelnik nie jest zamierzonym adresatem wiadomości otrzymanej z Kancelarii powinien natychmiast usunąć wiadomość (wraz z załącznikami) i w miarę możliwości poinformować o tym nadawcę.
 3. Informujemy, że wszelkie nieuprawnione wykorzystanie, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie otrzymanej omyłkowo wiadomości jest zabronione.