+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Windykacja należności

Oferta windykacji należności

Windykacja należności

Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. W tym zakresie proponujemy Państwu usługi:

  • windykacji przedsądowej, sądowej i egzekucyjnej;
  • pieczęci windykacyjnej stosowanej na Państwa dokumentach.

Windykacja przedsądowa, sądowa i egzekucyjna

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie działań windykacyjnych, zarówno w przypadkach jednorazowej spłaty zadłużenia, jak i stałej obsługi prawnej Klienta w tym zakresie. Proponujemy naszym Klientom sporządzanie przedsądowych i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, a także opracowujemy pozwy, wnioski i pisma w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego.

W ramach udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa zapewniamy prowadzenie negocjacji z dłużnikiem dla polubownego zakończenia sprawy, jak również reprezentujemy Klienta przed sądem w toku postępowania.

Pieczęć windykacyjna

Wzór pieczęci windykacyjnej

Pieczęć windykacyjna to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczane na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Zamieszczenie pieczęci na Państwa dokumentach informuje odbiorców o konsekwencjach wynikających z opóźnienia w zapłacie. Przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną kancelarią prawną jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Za niewysoką cenę zyskują Państwo zabezpieczenie przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

Koszty korzystania z usługi pieczęci windykacyjnej wraz z przygotowaniem wezwań do zapłaty w imieniu naszych Klientów rozpoczynają się od kwoty 50 zł + VAT.