+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog

Wysokość podatku od spadku

W razie przekroczenia kwot wolnych od podatku, nabywca przedmiotów lub praw zobowiązany będzie do zapłaty podatku, która określona zostanie przez urząd skarbowy w decyzji wydanej najczęściej na podstawie przedłożonego zeznania. Pozostaje jednak kwestia według jakich stawek określana jest wysokość podatku. Na wstępie...
czytaj więcej

Ulga przy nabyciu składników majątkowych służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy

W przypadku nabycia własności (współwłasności) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego: budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału...
czytaj więcej