+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog

Skarga nadzwyczajna – środek zaskarżenia prawomocnych orzeczeń

Skarga nadzwyczajna – nowy środek zaskarżenia prawomocnych orzeczeń W dniu 3 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna. W niniejszym materiale omówię w sposób...
czytaj więcej

Bezskuteczność egzekucji wobec wyzbycia się przez dłużnika majątku – ustalenie majątku dłużnika

Bezskuteczność egzekucji wobec wyzbycia się przez dłużnika majątku – ustalenie majątku dłużnika W praktyce kancelarii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pomimo że egzekucja prowadzona była wobec osoby  uchodzącej za zamożną, okazywała się bezskuteczna w całości lub w części, wobec...
czytaj więcej

Wysokość podatku od spadku

W razie przekroczenia kwot wolnych od podatku, nabywca przedmiotów lub praw zobowiązany będzie do zapłaty podatku, która określona zostanie przez urząd skarbowy w decyzji wydanej najczęściej na podstawie przedłożonego zeznania. Pozostaje jednak kwestia według jakich stawek określana jest wysokość podatku. Na wstępie...
czytaj więcej