+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Prawo autorskie

Prawo autorskie i własności przemysłowej

Kancelaria świadczy w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej usługi obejmujące sporządzanie opinii, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, pomoc w projektowaniu umów i negocjacjach. Zakres usług i doświadczenia Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • redagowanie projektów, analizowanie i opiniowanie umów licencyjnych i przeniesienia praw autorskich, a tu m.in. pomiędzy agencjami reklamowymi a ich klientami, agencjami reklamowymi a twórcami, dotyczących stron WWW;
  • analiza i opiniowanie szczegółowych kwestii korzystania z twórczości i ochrony praw autorskich;
  • redagowanie projektów, analizowanie i opiniowanie umów dotyczących współpracy z architektami (ponad 5 projektów), z pracowniami architektonicznymi, umów licencyjnych i przeniesienia praw autorskich do projektów architektonicznych;
  • redagowanie projektów, analizowanie i opiniowanie umów z muzykami, twórcami tekstów, kompozytorami.

Kancelaria podejmuje się kompleksowej obsługi organizatorów różnych imprez kulturalnych, podmiotów zajmujących się prowadzeniem serwisów i portali internetowych.