+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Pro Bono

Idea odpowiedzialności społecznej jest jednym z fundamentów działalności Kancelarii. Kancelaria udziela bezpłatnego wsparcia prawnego na rzecz instytucji tzw. trzeciego sektora oraz zgłaszających się do nich osób prywatnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią w celu ustalenia terminu spotkania.

Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc także jako pełnomocnicy z urzędu dla klientów, których nie stać na samodzielne sfinansowanie wynagrodzenia Kancelarii. Pomagamy w tym zakresie bezpłatnie naszym klientom przygotować wniosek, uzupełnić niezbędne oświadczenia i skompletować wymagane dokumenty

Bezpłatne porady prawne

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej porady prawnej proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią w celu ustalenia terminu spotkania.

Szczegółowe zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym bezpłatnych porad określa – Regulamin Bezpłatnych Porad