+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie wymagań stawianych przez ustawę o ochronie danych osobowych. W szczególności świadczymy w tym zakresie następujące usługi:

  • przygotowanie formularzy i ankiet służących gromadzeniu danych osobowych, wymaganych prawem klauzul i oświadczeń;
  • pomoc w tworzeniu takich dokumentów, jak polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, instrukcje określające sposób zarządzania programami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w podmiotach gospodarczych;
  • niezbędne doradztwo w procesie przetwarzania danych osobowych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (rejestracja zbiorów danych, postępowania toczące się na podstawie skarg);
  • audyty prawne działalności przedsiębiorcy pod względem ochrony danych osobowych;
  • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.