+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Dla klientów prywatnych

Oferta dla klientów prywatnych

Dla klientów prywatnych

Kancelaria świadczy na rzecz osób fizycznych usługi z zakresu pomocy prawnej obejmującej zarówno doradztwo i obsługę prawną, jak i zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach majątkowych i osobistych. W szczególności zakres usług dotyczy zastępstwa procesowego, konsultacji, opiniowania, sporządzania pism procesowych, przygotowania aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów. Kancelaria świadczy swoje usługi dla osób prywatnych m.in. w następujących dziedzinach:

  • prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, zobowiązań i spadkowego,
  • prawa odszkodowań,
  • prawa pracy ubezpieczeń społecznych,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa konsumenckiego,
  • prawa administracyjnego.