+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Wysokość podatku od spadku

W razie przekroczenia kwot wolnych od podatku, nabywca przedmiotów lub praw zobowiązany będzie do zapłaty podatku, która określona zostanie przez urząd skarbowy w decyzji wydanej najczęściej na podstawie przedłożonego zeznania. Pozostaje jednak kwestia według jakich stawek określana jest wysokość podatku.

Na wstępie należy wskazać, że wysokość stawki podatku uzależniona jest od grupy podatkowej, do której należy nabywca przedmiotów lub praw. Stawki podatku kształtują się w sposób następujący:

I grupa

  • dla I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (kwota wolna od podatku wynosi: 9 637 zł), według następujących skali:

 

Kwota nadwyżki Podatek wynosi
do 10 278 3%
od 10 278 do 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

 

II grupa

  • dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych) oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (kwota wolna od podatku wynosi: 7 276 zł), według następujących skali:
Kwota nadwyżki Podatek wynosi
do 10 278 7%
od 10 278 do 20 556 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 1 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

III grupa

  • dla III Grupy podatkowej (nabywcy nie wymieni w grupie I lub II) oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (kwota wolna od podatku wynosi: 4 902 zł), według następujących skali:
Kwota nadwyżki Podatek wynosi
do 10 278 12%
od 10 278 do 20 556 1 233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 2 877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych oraz skale podatkowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego.