+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.

Kształtowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (link do aktualnego rozporządzenia).

Wynagrodzenie Kancelarii może być płatne w sprawach Klientów indywidualnych na dwa sposoby:

  • całość przy wniesieniu pozwu, sprzeciwu, zgłoszeniu się do sprawy;
  • połowa przy wniesieniu pozwu, sprzeciwu, zgłoszeniu się do sprawy, druga połowa po zakończeniu sprawy w danej instancji oraz procent od wyegzekwowanej kwoty (tzw. success fee).

W przypadku trudności finansowych Klienta możliwe jest obniżenie w/w wynagrodzenia, rozłożenie zapłaty na raty lub odroczenie płatności.

W zależności od rodzaju świadczonych na rzecz Klienta usług przewiduje się :

  • wynagrodzenie godzinowe – dotyczy jednorazowej lub bieżącej pomocy prawnej. Stawka godzinowa jest kształtowana indywidualnie z możliwością negocjacji w oparciu o specyfikę i zakres powierzonej sprawy;
  • wynagrodzenie ryczałtowe – dotyczy stałej współpracy. Wysokość ryczałtu ustalana jest w oparciu o zakres przewidywanych spraw objętych stałą obsługą prawną. Stawka wynagrodzenia w ramach ryczałtu jest stała i nie ulega zmianie w razie zwiększenia zakresu pracy.
  • wynagrodzenie za sukces (success fee) – forma wynagrodzenia stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe niż w standardowej sprawie. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.