+48 661 344 384
www.sandurski.eu

MOPS

Dane klienta

Klient Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
Strona internetowa http://www.mops-brzeg.pl/

Opis projektu

Projekt „Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe – prawnik”

dla beneficjentów projektu „Twój krok do lepszego jutra” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.