+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Przejęcie nieruchomości lub udziału na własność w trakcie egzekucji z nieruchomości

W trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości niektórym podmiotom wymienionym w przepisach, we wskazanych tam okolicznościach, przysługuje prawo przejęcia nieruchomości na własność.

Prawo do przejęcia własności przysługuje zgodnie z przepisami:

  • współwłaścicielowi nieruchomości rolnej wystawionej na licytację, nie będącemu dłużnikiem osobistym, jeżeli na pierwszej lub drugiej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, po pierwszej licytacji w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania lub po drugiej w cenie nie niższej od dwóch trzecich sumy oszacowania;
  • wierzycielowi hipotecznemu, jeżeli na pierwszej lub drugiej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania w przypadku pierwszej licytacji lub w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania w przypadku drugiej licytacji;
  • wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu, jeżeli na drugiej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania;
  • współwłaścicielowi nieruchomości, nie będącemu dłużnikiem osobistym, jeżeli na drugiej licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania.

Wniosek o przejęcie nieruchomości uprawniony powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.