+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Prawa i obowiązki współwłaścicieli w trakcie egzekucji z udziału w nieruchomości

Egzekucji podlega udział dłużnika w nieruchomości, jakie są prawa i obowiązki pozostałych współwłaścicieli pozostałych współwłaścicieli?

Współwłaściciel nie będący dłużnikiem osobistym nie jest stroną postępowania egzekucyjnego i nie spoczywają na nim w zasadzie żadne obowiązki, z zastrzeżeniem ewentualnego udostępnienia swojej części nieruchomości biegłemu. Współwłaściciel ma jednak w postępowaniu pewne prawa, z których skorzystanie powinien rozważyć. W szczególności współwłaściciel nie będący dłużnikiem może licytować nieruchomość, a w razie nieprzystąpienia przez nikogo podczas drugiej licytacji zgłosić wniosek o przejęcie udziału w nieruchomości.