+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Koniec popularności spółek komandytowo-akcyjnych?

Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany mające na celu likwidację korzyści podatkowych dla spółek komandytowo-akcyjnych.

Z nowelizacji autorstwa Ministerstwa Finansów wynika, że spółka komandytowo-akcyjna będzie podatnikiem CIT. Zapłaci więc daninę od bieżących zysków z działalności gospodarczej, a dywidenda będzie opodatkowana ryczałtem w chwili wypłaty. W razie wprowadzenia zmian w przepisach podatek od zysków SKA będzie płacony dwukrotnie. Raz płaci go sama SKA od wypracowywanego zysku (19 proc. CIT), drugi raz zapłacą podatek dochodowy – jej wspólnicy od wypłacanej przez spółkę dywidendy (19 proc. albo 18 proc. lub 32 proc.).

Projekt zmian w prawie aktualnie oznaczony jako „projekt z dnia 12 lutego br. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw” jest aktualnie na etapie analizy przez Ministerstwo Finansów uwag partnerów społecznych.