+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Wady nieruchomości nabytej podczas egzekucji

Czy nabywcy nieruchomości przysługują uprawnienia w razie ujawnienia się jej wad po nabyciu w toku postępowania egzekucyjnego?

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. W przypadku nabycia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wyłączona została bowiem możliwość stosowania przepisów prawa cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz przepisów Kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia woli.