+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Czy można legalnie pobierać pliki z Internetu?

Legalne udostępnianie plików.

Legalne rozpowszechnianie utworu w sieci może następować w kręgu osób pozostających w stosunku osobistym(towarzyski lub rodzinnym). Oznacza to, że rozpowszechniający utwór w ramach dozwolonego użytku powinien pozostawać z odbiorcą w stosunku rodzinnym lub towarzyskim, w szczególności utrzymywać z nim więzi wykraczające poza wzajemną wymianę utworów. Powszechnie wskazuje się, że nie wystarczają także relacje podtrzymywane wyłącznie w środowisku forum dyskusyjnego, czy też w niektórych portalach społecznościowych (zwłaszcza w tych, których treść skierowana jest do nieograniczonej liczby odbiorców).

Powstaje zatem pytanie, co w przypadku umieszczenia chronionego utworu na własnym profilu, np. na portalu społecznościowym albo na własnym blogu. Wskazać należy, iż umieszczenie na własnym profilu w portalu społecznościowym chronionych utworów (np. zdjęć o charakterze utworu) będzie działaniem podjętym w ramach dozwolonego użytku z pewnością wówczas, gdy w rzeczywistości grono znajomych z portalu społecznościowego będzie się pokrywało z kręgiem tych osób, z którymi „właściciel” profilu tworzy stosunek osobisty. Analogicznie należy oceniać fakt umieszczenia utworu na blogu.

Należy jednak podkreślić, że stosunek osobisty może powstać również na bazie kontaktów nawiązywanych wyłącznie w sieci, gdyż przepisy nie stawiają tutaj wymogu bezpośredniego, „realnego” spotkania.